Transfer znalostí… k čemu poslouží?

Transferem znalostí se rozumí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a sdílení explicitních a implicitních znalostí včetně dovedností a kompetencí v hospodářských i nehospodářských činnostech, jako jsou spolupráce při výzkumu, poradenství, poskytování licencí, zakládání společností typu spin-off, publikace a mobilita výzkumných pracovníků a dalších osob, jež se podílejí na těchto činnostech. Kromě vědeckých a technických poznatků zahrnuje také jiné druhy znalostí, např. znalosti, jež se týkají používání norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy, znalosti podmínek reálného provozního prostředí a způsobů organizačních inovací, jakož i řízení znalostí v souvislosti s určováním, získáváním, zabezpečením, ochranou a využíváním nehmotného majetku.

PowerHUB samotný transfer znalostí kontinuálně vykonává souběžně několika různými způsoby především pak:

 

  • transferem znalostí pocházející z vlastního nezávislého výzkumu
  • transferem znalostí na základě smluvního a kolaborativního výzkumu
  • transferem znalostí na základě smluv o propagaci či dohod o utajení
  • transferem znalostí poskytovaného v rámci usídlených startupů v našem inkubátoru
  • transferem znalostí na poli mezinárodní spolupráce v rám EIT KIC komunit
  • transferem znalostí v rámci zahraniční spolupráce s partnerskými inkubátory a akcelerátory
  • transferem znalostí v rámci spolupráce s komunální sférou
  • transferem znalostí prostřednictvím veřejných a bezplatných PowerMeetingů a DemoDays, kde jsou představovány inovace a nové trendy dle konkrétní problematiky
  • transferem znalostí prostřednictvím přednášek a konzultací na středních a vysokých školách
  • transferem znalostí realizovaným prostřednictvím veřejných soutěží určených především pro začínající podnikatele