Výzva 32

Výzva 32

Transfer technologií… k čemu poslouží?

Za transfer technologií se považují různé formy spolupráce mezi výzkumnými institucemi a aplikační sférou, tj. s výrobními a vývojovými organizacemi. Prioritně se jedná o přenos výsledků vědy a výzkumu prostřednictvím prodeje licencí, zakládání nových firem nebo smluvního výzkumu. Tyto služby směřují k podpoře přenosů výsledků akademického výzkumu a vývoje do praxe, ale i k podpoře třetích stran, klientů, při zavádění nových technologií a vědeckých poznatků do svých firem.

Co to v jazyku běžných lidí znamená?

PowerHUB bude mostem, který propojí dva břehy. Na jednom břehu jsou vědečtí pracovníci z České zemědělské univerzity, na druhém břehu obyvatelé hlavního města Praha.

Ve spolupráci s odborníky na geografické informační systémy (ČZU) vyvíjíme dvě unikátní řešení. Jedno pomůže při efektivním územním plánování s ohledem na ty, kteří k městu neodmyslitelně patří, narodili se tu, žijí tu, pracují nebo studují, druhé přispěje ke zvýšení osobní bezpečnosti a prevenci kriminality v ulicích města.

YourCity – život ve vysněném městě

První řešení jsme nazvali YourCity, jde o webovou a mobilní aplikaci, prostřednictvím které budou moc uživatelé informovat samosprávu o tom, co je v jejich okolí pro ně významné, jedinečné, pěkné a co naopak považují za nedůležité, ošklivé, problémové či dokonce nebezpečné. Takto nasbíraná data tak v konečném důsledku reprezentují hodnoty a problémy, které obyvatele denně vnímají. Data se budou automaticky ukládat do GIS systému. Po jejich zpracování dostane město do rukou hodnotné informace a bude umět zareagovat tam, kde je to potřebné.

CitySafety – bezpečné město pro všechny

Druhé řešení nese název CitySafety. Jde o platformu, které nedílnou součástí je jednoduchá mobilní aplikace na hlášení nebezpečí a automatické přivolání pomoci. Uvědomujeme si, že bezpečnost je v dnešní době jednou z nejvíc ceněných hodnot, zvlášť v metropolitních městech, mezi které Praha bezpochyby patří. Díky spojení aktuálních bezpečnostních dat o rizikových oblastech zobrazených prostřednictvím aplikace s historickými bezpečnostními datami, které jsou veřejně dostupné, získáme dostatečné množství relevantních informací. Ty se tentokrát prostřednictvím GIS zpracují do tzv. „Map prevence kriminality“ a budou tak nápomocné při vytváření preventivních řešení na zvýšení bezpečnosti v rizikových zónách a též při efektivnějších zásazích záchranných složek.

Partneři projektu

Projekt financuje