VaV softwarové platformy Startup Power Engine

Unikátní platforma Startup Power Engine pro rozvoj startupů (pro jejich řízení, rozvoj a scoring).

Description

Název projektu: VaV softwarové platformy Startup Power Engine

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025217

Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – výzva Aplikace VIII.

Doba realizace: 1.9.2021 – 31.5.2023 

Příjemci: BERGHOF SYSTEMS s.r.o., PowerHUB z.ú.

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout, otestovat a připravit unikátní technologickou platformu (SOFTWARE) využitelnou pro rozvoj startupů (pro jejich řízení, rozvoj a scoring) s názvem Startup Power Engine.

Dojde k vytvoření unikátní simulační platformy a návazných služeb, které budou efektivně, rychle a kvalitativně na vyšší úrovni rozvíjet každodenní procesy startupů. Bude vyvinuta příslušná metodika, služby a hlavně software, který na základě omezeného množství vstupních dat umožní simulovat vývoj startupu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a umožní tak plánování jeho rozvoje. Výstupem simulace budou data pro strategické řízení a práci se startupy. Unikátní technologická platforma Startup Power Engine bude využitelná pro rozvoj startupů a bude se jednat o simulační platformu (digitální dvojče). 

Cílem je proto za pomoci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout postupy, pravidla, metodiku a software, který na základě omezeného množství vstupních dat umožní simulovat vývoj startupu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a umožní tak plánování jeho dalšího rozvoje. 

Share this project

Facebook
Twitter
LinkedIn