Travelai

Country of Origin
France
Industry field

Description

N stroje pro detekci cest, kter‚ automaticky sn¡maj¡ a kombinuj¡ cestovn¡ informace cestuj¡c¡ch. Ukazuj¡, kter‚ trasy trp¡ pýet¡§en¡m nebo naruçen¡ a umo§åuj¡ mØst…m a obŸan…m prov dØt efektivnØjç¡ rozhodnut¡, kter  çetý¡ Ÿas, frustrace a pen¡ze.

Share this Start-up

Facebook
Twitter
LinkedIn