Country of Origin
Germany
Industry field

Description

Veomo zobrazuje v re ln‚m Ÿase dostupnou mobilitu v okol¡ vaç¡ budovy. Zobrazuje £daje o mobilitØ sni§uje parkovac¡ m¡sta pro automobily a podporuje udr§itelnost

Share this Start-up

Facebook
Twitter
LinkedIn